23

Ako kažem, a nije vrijeme

Ako kažem,
a nije vrijeme,
podići ćeš zid od stakla visok, hladan.
Ako šutim,
a nije vrijeme,
nećeš znati koliko bih mogla dati,
a ljubavi si gladan.
Ako kažem da te želim,
podići ćeš zid od stakla visok, hladan.
Ako ipak sve prešutim
nećeš znati koliko bih mogla dati,
a ljubavi si gladan...

I kad šutimo i čuvamo riječi
kao štit od plača,
dobro se razum'jemo,
duša dušu lako shvaća