24

Sada

Putovati s tobom bilo je...
Luda vožnja, smijanje.
Nisu važne one suze dv'je,
nego dodiri u svitanje.
Ples na kiši, magla u jesen...
Pamtim dugu, a ne oblake.
Sve to ljubav mora brojiti
da bi mogla trajati.

Tu na zadnjoj stanici
gdje ruka ruku miluje
za sve dane, naše godine,
kažem: "Hvala, volim te".
Tu na zadnjoj stanici
gdje duša dušu smiruje,
gdje me gledaš kao prvog dana,
gdje te trebam kao tada,
tu je sve što imamo...
SADA.