2

Moje more

Reći ću ti sve o sebi…
Ili, možda sve već znaš
kada za me tako brižno na obalu vale prosipaš?
Reći ću ti sve o sebi
kada dođem izdaleka
Znam da me čeka, da me voli
Tvoja postelja od vjetra i od soli.
U zagrljaju tvome ja ću sniti
Ne dam nikom da me priječi
Vrijeme ide, bit će što će biti,
došla sam kraj tebe leći.
Znaš me dobro, ne znam ništa kriti
U tebi ću Svijet sa sebe svući
Kad si blizu, onda kad smo jedno
Kao da sam stigla kući…