17

Lijepe vijesti

Možemo li danas o nečemu lijepom?
Na mome su ekranu priče
o trešnjama u cvatu.
Nema onih tužnih,
o patnji, ni o ratu.
Vijesti su o suncu,
o zboru ptica selica...
Od danas znam što radi
svaka vrijedna pčelica!
Kažu da se vjetar
zapleo u krošnje,
da su šumski šafrani
odjenuli nošnje.
Možemo li danas o nečemu lijepom?
O ljubavi, bojama, o nama... Lijepe vijesti s mog ekrana
već sutra stižu do tvog stana!