12

Putujuća lopta

Na našoj
putujućoj lopti
sve je živo,
tiho raste
i dok spavaš.
Šutljiva bića
skakuću, trče,
gmižu i lete,
tu su da te sjete
kako je lijep
naš planet.
Pažljivo gledaj
i budno prati,
nikada ne znaš
koga ćeš sresti
na šumskom putu
il' smrznutoj cesti.